KONTAKT:

ul. Korfantego 30
43-400 Cieszyn

mgr Tatiana Ogrodowska
tel. +48 728 726 195

mgr Iwona Heczková
tel. +48 502 236 607

 

Zaświadczenia

Wydawanie zaświadczenia o przebytej psychoterapii

Gabinet Psychoterapii Integratywnej wydaje zaświadczenia na potrzeby pacjenta jedynie w sytuacji, gdy zostaną spełnione określone warunki:

  • W przypadku ukończenia psychoterapii, gdy pacjent ukończył ją terminowo, przy czym „terminowo” oznacza datę zakończenia terapii, zawartą w kontrakcie psychoterapeutycznym, jeśli był to kontrakt z datą końcową, bądź terapia była zakontraktowana na określoną liczbę sesji
  • Kontrakt psychoterapeutyczny z reguły ma formę ustną
  • W przypadku terapii długoterminowej, bez określenia daty końcowej, decyzja o wystawieniu zaświadczenia o trwającej bądź zakończonej psychoterapii zależy od psychoterapeuty prowadzącego
  • Pacjent, który chce takie zaświadczenie otrzymać proszony jest o podanie celów jego wykorzystania
  • Psychoterapeuta ma prawo odmówić wydania zaświadczenia
  • Po stronie pacjenta jest odpowiedzialność, do czego wykorzysta zaświadczenie

Zależy nam,  żeby psychoterapia służyła pacjentowi i prowadziła go do wyzdrowienia. Chcemy chronić się przed sytuacjami, w których psychoterapia, czy terapeuta zostaje „użyty” do ewentualnych sporów sądowych, lub uzyskania świadczeń państwowych, gdy celem nie jest wyzdrowienie, ale uzyskanie wtórnych korzyści materialnych z pozostania w chorobie.

Powyższe warunki mają na celu chronić dobro pacjenta, jak również psychoterapeuty prowadzącego.