KONTAKT:

ul. Korfantego 30
43-400 Cieszyn

mgr Tatiana Ogrodowska
tel. +48 728 726 195

mgr Iwona Heczková
tel. +48 502 236 607

 

Obszary i formy pomocy

 

  • trudności w relacjach z innymi ludźmi, akceptacji siebie
  • trudności w przejściu kryzysów rozwojowych i życiowych
  • rozwiązywania problemów emocjonalnych
  • leczenia zaburzeń osobowości, depresji, stanów lękowych, nerwic

Pracujemy z osobami dorosłymi i młodzieżą.

 

Formy pracy:

 • terapia indywidualna- sesja polega na spotkaniu pacjenta z psychoterapeutą, pierwsze dwa, trzy spotkania mają charakter konsultacyjny, pozwalają na określenie możliwości pomocy, zasad przebiegu psychoterapii i przybliżonego czasu jej trwania. Po zakończeniu konsultacji, terapeuta zawiera z pacjentem kontrakt, który ma charakter ustny i precyzuje cel terapeutyczny. Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie z pacjentem
 • terapia par/rodzin- sesja polega na spotkaniu terapeuty z parą, bądź z rodziną, podobnie jak w terapii indywidualnej pierwsze spotkania mają na celu określenie najważniejszych obszarów do pracy i możliwości pomocy, by następnie wspólnie określić cel terapii, który zostanie zawarty w kontrakcie terapeutycznym
 • terapia grupowa- w tej formie terapii czas jej trwania i cel terapeutyczny jest określony już na początku i skierowany do określonej grupy pacjentów. Grupa wspólnie z prowadzącym terapeutą określa kontrakt terapeutyczny, w tym wypadku kontrakt ten ma na celu sformułowanie zasad, umożliwiających pracę grupową. Kontrakt ten zazwyczaj ma formę pisemną.